Lekár obrusuje klientovi kožu na miestach chorobných prejavov kože, čím sa čistí krv a liečia kožné choroby.