AJURVÉDA – matka medicíny

Hoci boli tieto tradičné medicínske systémy spočiatku vnímané len ako “alternatívy” klasickej medicíny, dnes je jasné, že každá medicínska tradícia má svoje čestné miesto v zdravotnej starostlivosti a že so sebou prináša jedinečný príspevok do celkového chápania zdravia a choroby.

Hádam najpopulárnejšou z týchto medicínskych tradícií je dnes ajurvédska medicína. Ajurvéda vznikla v Indii pred viac než 5000 rokmi a tak je mnohými historikmi a učencami považovaná za najstarší existujúci systém medicíny a zdravotnej starostlivosti na svete. Napriek tomu že je to starodávna veda, jej princípy sú nadčasové a ľahko aplikovateľné do dnešného moderného života.

Koncept Ajurvédy

Ajurvéda kladie veľký dôraz na prevenciu choroby a odporúča udržiavanie zdravia prostredníctvom správnej výživy, stravovacích návykovživotného štýlu, detoxikácie, bylinných a minerálnych výživových doplnkov, cvičenia, meditácie atď. Čo sa týka liečby, ajurvéda sa nezameriava na odstránenie choroby, baktérií a vírusov, pretože to by nevyriešilo problém natrvalo. Prvým krokom v ajurvédskej liečbe je nájdenie a odstránenie základnej príčiny ochorenia. Ajurvédska liečba pozostáva z vyrovnávania toku energie v človeku a zlepšovania kvality jeho trávenia, telesných tkanív a kanálov, následkom čoho sú organizmus a jeho prirodzené obranné systémy silné a tým pádom účinnejšie v ochrane proti chorobe.

Či už ide o prevenciu, liečenie, alebo regeneráciu, ajurvédsky prístup je vysoko individuálny – čiže šitý na mieru pre daného človeka. Pretože každý z nás je iný, spôsob diagnózy a taktiež liečba sú špecifické a nemožno ich štandardizovať. A to je snáď ten najväčší prínos Ajurvédy na poli medicíny. Ajurvéda ponúka náhľad do individuálnej prirodzenosti človeka a dáva rady ako žiť vyrovnaný život. Poskytuje holistické pochopenie a uzdravenie na všetkých úrovniach: telesnej, emocionálnej a duchovnej.

Individuálna konštitúcia a jej vnútorná rovnováha

Je to, čo je všeobecne zdravé, zdravé pre každého? Ajurvéda tvrdí že nie. Podľa Ajurvédy má každý človek svoju „prakruti“, alebo prirodzenosť. Prakruti je jedinečný energetický vzorec, naša individuálna psycho-fyziologická konštitúcia. Táto konštitúcia je určená pomerom troch dóš (troch bio-energetických regulátorov, zvaných váta, pitta a kapha) v dobe počatia, a zostáva rovnaká po celý život. Avšak mnoho faktorov, jak vnútorných tak vonkajších, majú tendenciu vyviesť tieto tri dóši z rovnováhy. Pár príkladov týchto emocionálnych, fyzických a enviromentálnych faktorov sú stravovacie návyky, zloženie potravy, emocionálny stav, ročné obdobie a počasie, práca, vzťahy a šport. Akonáhle človek porozumie ako ho tieto faktory ovplyvňujú, môže vynaložiť vhodné opatrenia ktoré buď zminimalizujú ich negatívne účinky, alebo odstránia príčiny nerovnováhy a obnovia jeho prirodzenú konštitúciu. Z tohto dôvodu je cesta každého človeka k optimálnemu zdraviu jedinečná. Nič nie je vhodné pre každého a všetko je vhodné pre niekoho.

Tri dóši

Podľa Ajurvédy je celý vesmír a takisto aj ľuské telo zložené z piatich elementov: priestoru alebo éteru, vzduchu, ohňa, vody a zeme (hovoríme o ich najjemnejšej – energetickej forme). Zatiaľ čo tieto prvky tvoria štruktúru nášho tela, tri dóši riadia jeho funkciu. Váta, pitta a kapha sú prítomné v každej bunke, orgáne, tkanive, systéme a taktiež na všetkých úrovniach vedomia. Určitá energia je potrebná k vynaloženiu pohybu, k tomu aby sa telesné tekutiny a v nich obsiahnuté výživné látky dostali až k bunkám a telo mohlo fungovať. Energia je tiež potrebná na metabolizáciu týchto živín. Bunky tela musia byť dobre lubrikované a ich primeraná štruktúra musí byť zachovaná. To všetko majú na starosti tri dóši: váta je energia pohybu a nervového impulzu, pitta je energia metabolizmu a telesnej teploty, a kapha je energia lubrikácie, rastu a štruktúry.

Ajurvédska diagnostika a liečba

Ajurvédsky lekár používa pri diagnostike všetkých päť zmyslov: priame dopytovanie sa, dotyk pri diagnostike pulzu, načúva hlasu a spôsobu akým človek dýcha, pozoruje jazyk, oči, kožu, chôdzu a celkový fyzický vzhľad človeka. Po stanovení diagnózy používa jak paliatívne, tak očistné a regeneračné opatrenia na odstránenie nerovnováhy a úpravou stravy a životného štýlu sa odstráni príčina problémov.

Prehlásenie: Informácie v tomto článku boli starostlivo vybraté tak, aby vám pomohli udržať zdravý životný štýl. Nenahrádzajú individuálne odporúčania kvalifikovaného ajurvédskeho odborníka, ani nie sú určené na liečebné účely. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, obráťte sa prosím na svojho praktického lekára alebo na ajurvédskeho odborníka predtým, než zmeníte stravu alebo začnete používať akékoľvek výživové doplnky.

Autorka: Daniela Jurićic, MSc.